בן יהודה 118, תל אביב

טל': 1-800-383-777, 5225895 – 03
פקס: 5225893 – 03
דוא"ל: Office@shtichen.co.il